Home
Belépés : RSS : Twitter : Facebook

Nyílt forrású szoftverekkel modernizálnák az indiai oktatást

Öt évvel ezelőtt a dél indiai államban, Keralában úttörőként vezették be az oktatásba a nyílt forrású szoftvereket. A projektet IT@Schools projektnek nevezték el, amely mára 4071 oktatási intézményben, mintegy kétszázezer tanár és hárommillió diák számára teremti meg az informatikaoktatás lehetőségét. A kezdeményezés óta több másik állam is csatlakozott a kezdeményezéshez.

Az indiai iskolák komoly kihívásokkal küzdenek. Némely helyen még rendes épület, tábla, WC sincs. Ilyen körülmények között komoly kihívás az iskolákat számítógépekkel felszerelni, azonban az oktatás fejlesztésére az indiai kormány a GDP 6 százalékát különítette el.

Bár a cégek a hagyományos szoftvereket az oktatási intézmények számára komoly árengedménnyel adják, sőt még a tanárok képzésére is költenek, sok kormány költségesnek tartja az iskolák informatikai fejlesztésére a fizetős szoftvereket.  Egy tanulmány is megerősíti őket ebben, amely szerint a keralai vezetés körülbelül 10 millió dollárt spórolt azzal, hogy az oktatásban a nyílt forrású szoftverek mellett döntöttek.

A nyílt forrású szoftverek egyre növekvő térhódítása az indiai oktatási intézményekben több új kihívással jár. Sok tanár, és rendszergazda nem is tud a nyílt forrású szoftverek alkalmazásának lehetőségéről, sokan pedig bár tudnak róla, de nem áll rendelkezésükre a megfelelő oktatási segédanyag és infrastruktúra.

Ezen problémák leküzdésére civil társadalmi szervezetek Jaipurban egy workshopot tartottak a közelmúltban oktatási intézmények és önkormányzatok képviselőinek arról, hogy a nyílt forrású szoftverek hogyan segíthetik modernizálni India oktatási rendszerét. . A workshopot támogatta az UNESCO, a Digital Empowerment Foundation és a Jaipuri Linux Users Group. Ezen különböző szervezetek együttműködése is arra enged következtetni, hogy a nyílt forrású szoftverek használata a legjobb eszköz India oktatási rendszerének modernizálására.

A workshop házigazdája a 15 éve az oktatási szektorban működő Digantar

Digantar
nevű szervezet volt, amely a legjobb iskolákkal megegyező eredményeket tudott elérni az állami iskolák költségvetéséből. Oktatók széles körét mozgatta meg a Digantar, mert mind kíváncsiak voltak sikerének kulcsára. A szervezetnél az első lépések megtételekor hezitáltak, mivel nem volt gyakorlatuk nyílt forrású szoftverek telepítésében. Ekkor került a képbe az It for Change és a Knowledge Commons, amely szervezetek a technikai hátteret nyújtották és segítettek a Digantarnak áttérni a fizetős szoftverekről a nyílt forrásúakra.

Várjuk véleményed